10 Haziran 2024
data vs business

Eğer veri alanında çalışmak istiyorsanız, Data Analyst (Veri Analisti) ve Business Analyst (İş Analisti) arasındaki farkları bilmek önemlidir. Bu iki rol, farklı odaklara ve amaçlara sahiptir ve farklı beceri setlerine ve araçlara ihtiyaç duyarlar. İşte bu iki rol arasındaki temel farkları açıklıyoruz:

 1. Odak ve Amaç
 • Business Analyst’ler, iş süreçlerini, stratejiyi ve operasyonları anlamaya çalışırlar ve bu süreçleri geliştirmek için çözümler üretirler. İş analistleri, organizasyon içindeki iş süreçlerini analiz ederek etkin çözümler sunarlar.
 • Data Analyst’ler, verileri analiz ederek bilgi ve anlayış çıkarmaya odaklanırlar. Bu analizlerle organizasyonlara veriye dayalı kararlar alma konusunda yardımcı olurlar.
 1. Beceri Setleri
 • Business Analyst’lerin iş süreçlerini anlaması ve etkin çözümler üretmesi için iş süreçleri konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Ayrıca etkili iletişim ve proje yönetimi gibi becerilere de sahip olmaları önemlidir.
 • Data Analyst’lerin ise veri analizi ve anlayış çıkarma konusunda uzman olmaları gerekmektedir. Veri analitiği ve veri madenciliği tekniklerini kullanabilmeli, analiz sonuçlarını anlaşılır şekilde iletebilmelidirler.
 1. Veri Odaklılık
 • Business Analyst’ler, analiz süreçlerinde veriyi destekleyici bir rol oynarlar, ancak asıl odakları iş süreçlerini geliştirmektir.
 • Data Analyst’ler ise veri odaklıdır ve veri analizi yaparak elde ettikleri bilgilerle organizasyonları desteklerler.
 1. Çıktılar
 • Business Analyst’ler, iş gereksinimlerini belirleyen belgeler ve stratejik öneriler sunarlar. Bu belgeler ve öneriler, iş süreçlerini geliştirmek ve organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için kullanılır.
 • Data Analyst’ler ise veri raporları ve analiz sonuçları sunarlar. Bu analizler, organizasyonların veriye dayalı kararlar almasına ve iş süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olur.
 1. Kullanılan Araçlar
 • Business Analyst’ler, Microsoft Visio, JIRA ve Confluence gibi araçları kullanarak iş süreçlerini analiz eder ve belgeleştirir.
 • Data Analyst’ler ise Excel, SQL ve PowerBI gibi araçlarla veri analizi yapar ve analiz sonuçlarını raporlar halinde sunarlar.

Sonuç olarak, Data Analyst ve Business Analyst rolleri farklı amaçlar doğrultusunda çalışan, farklı becerilere ve araçlara sahip olan iki önemli rol olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi role yönelmek isterseniz, o rolün gerektirdiği becerilere ve ilgi alanlarına odaklanarak kendinizi geliştirebilir ve kariyerinizde başarılı olabilirsiniz. Her iki rol de iş dünyasında veri ve iş süreçlerinin önemini vurgulayan ve organizasyonların başarısına katkıda bulunan önemli rollerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir